Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρακάτω όρους και διατάξεις προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας στους ακόλουθους όρους και διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση το site του elenapsarrea.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα.

Με την πρόσβαση σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή στο Περιεχόμενό της, με το ξεφύλλισμά της ή την εκφόρτωση (downloading), την τοποθέτηση (posting) ή τη φόρτωση της Ιστοσελίδας ή κάποιας εφαρμογής της ως εγγεγραμμένος ή μη εγγεγραμμένος Χρήστης-τρια υποχρεούστε να τηρήσετε τους Όρους αυτούς χωρίς καμία απολύτως αλλαγή (γίνεται έτσι αποδεκτή η σύμβαση μεταξύ εσάς και του elenapsarrea.gr), καθώς και στην τήρηση όλων των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

Όροι και διατάξεις

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα είναι ενημερωμένη και ακριβής. Εντούτοις, δεν μπορούμε να δώσουμε οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ότι αυτό συμβαίνει. Ως εκ τούτου, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την απώλεια ζημίας ή κέρδους ή σωματικής ή άλλης βλάβης οποιουδήποτε είδους από τη χρήση υλικού που βρέθηκε στον ιστοχώρο μας. Η χρήση του υλικού γίνεται αυστηρά με δική σας ευθύνη. 

Η χρήση και η θέαση αυτής της ιστοσελίδας γίνεται με δικκή σας ευθύνη. Δεν είμαστε υπεύθυνες για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από την πρόσβασή σας, ή τη χρήση, αυτής της ιστοσελίδας. Αυτός ο ιστοχώρος μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστοχώρους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία  ή απώλεια κέρδους ή σωματικής ή άλλης βλάβης που προέρχεται ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιονδήποτε πληροφοριών που δημοσιεύονται για οποιεσδήποτε από τις σελίδες στους συνδεμένους ιστοχώρους.

Το elenapsarrea.gr διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί σύμφωνα με την κρίση των συντακτών-τριών το περιεχόμενο που δημοσιεύετε στην ιστοσελίδα έτσι ώστε να παρουσιάζεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στους χρήστες της.

Το elenapsarrea.gr διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή και να διαγράψει οποιαδήποτε δημοσίευση ή και χρήστη του συστήματος, χωρίς την συγκατάθεση ή και ενημέρωση του για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή.

Το elenapsarrea.gr δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωμένο στην αποθήκευση, συντήρηση ή προβολή οποιασδήποτε δημοσίευσης.

Δημοσιεύοντας την προβολή του στο elenapsarrea.gr ο χρήστης είναι σύμφωνος στην λήψη μηνυμάτων κάθε μορφής (email, SMS κ.λ.π). τόσο από τους συντάκτες της ιστοσελίδας  όσο και από τους χρήστες της.

Η σύνδεσή σας σε οποιεσδήποτε άλλες σελίδες εκτός της ιστοσελίδας ή άλλες ιστοσελίδες γίνεται με δικό σας ρίσκο.

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης-τρια / χρήστης-τρια των σελίδων και των υπηρεσιών του elenapsarrea.gr παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο elenapsarrea.gr.
Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του elenapsarrea.gr.
Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του elenapsarrea.gr. Ο επισκέπτης-τρια / χρήστης-τρια παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του elenapsarrea.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Ενδεικτική παράθεση απαγορευμένων χρήσεων των υπηρεσιών του elenapsarrea.gr

Οι χρήστες-τριες / μέλη του elenapsarrea.gr, τηρώντας τη κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις, και τις γενικά παραδεκτές αρχές δεοντολογίας, οφείλουν να απέχουν από:

την ανάρτηση και δημοσίευση, κάθε περιεχομένου, που συγκροτεί αντικειμενικά προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, της δημόσιας εικόνας, της περιουσίας οιουδήποτε τρίτου προσώπου.

Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.

Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, με πορνογραφικό υλικό γενικά, ή παιδική πορνογραφία ειδικά, ή περιεχομένου που προσβάλλει την από το Σύνταγμα προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας.

Την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων-ίδων πολιτών.

Κάθε χρήστης-τρια / μέλος των σελίδων του δικτυακού μας τόπου, ευθύς ως αντιληφθεί κάποια από τις παραπάνω απαγορευμένες χρήσεις, οφείλει, να ειδοποιεί τον δικτυακό μας τόπο, ο οποίος πλέον υποχρεούται, να διαγράφει άμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο, και να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη-τριας / μέλους. Ο όγκος των επισκεπτών-τριών / χρηστών-τριών των σελίδων, και ο όγκος των θεμάτων που αναρτώνται και δημοσιεύονται, καθιστά αναγκαία τη συμβολή όλων μας, στον εντοπισμό κάθε μη νόμιμης χρήσης, και στον αποκλεισμό τέτοιων φαινομένων.

Ο επισκέπτης-τρια / χρήστης-τρια / μέλος των σελίδων του elenapsarrea.gr, εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά του δικτυακού μας τόπου, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του δικτυακού μας τόπου, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό , εκ του λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου, και σε βάρος του δικτυακού μας τόπου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης-τρια  / μέλος του δικτυακού μας τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα μας, να διακόπτουμε την προβολή των δημοσιεύσεών του αν ο χρήστης-τρια / μέλος παραβιάζει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγραφόμενους όρους.

Cookies

Το elenapsarrea.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη-τριας / χρήστη-τριας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.

Ο επισκέπτης-τρια / χρήστης-τρια του site elenapsarrea.gr μπορεί να ρυθμίσει τον υπολογιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του site elenapsarrea.gr είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης-τρια / χρήστης-τρια των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του site elenapsarrea.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Περιορισμός ευθύνης site του elenapsarrea.gr

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το site elenapsarrea.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης-τρια / χρήστης-τρια των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site elenapsarrea.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

Τα περιεχόμενα του site elenapsarrea.gr παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το site elenapsarrea.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Το site elenapsarrea.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης το site elenapsarrea.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Ανήλικοι

Επισκέπτες-τριες / χρήστες-τριες του site elenapsarrea.gr που είναι ανήλικοι-ες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του site elenapsarrea.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία στις φόρμες επικοινωνίας. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς αυτό, το site θα διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Το site elenapsarrea.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Email – Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Τα email ή και newsletters τα οποία ο επισκέπτης-τρια / χρήστης-τρια των υπηρεσιών του site elenapsarrea.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του site elenapsarrea.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το elenapsarrea.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Περιεχόμενο Ιστοσελίδας

Το υλικό που βρίσκεται στον ιστοχώρο μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο, υπό τον όρο ότι κρατάτε άθικτες όλες τις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων αναφέροντας ρητά την προέλευση του υλικού (την ονομασία της ιστοσελίδας – elenapsarrea.gr). Εντούτοις, απαγορεύεται η αντιγραφή, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου όλου του υλικού για δημόσιους ή εμπορικούς λόγους. 

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου του elenapsarrea.gr με τρόπο, φωτοτυπικό, έγγραφο, εκτυπωτικό, ηχογράφησης ή άλλο πλην ηλεκτρονικού, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου του elenapsarrea.gr που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως “elenapsarrea.gr” συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του elenapsarrea.gr.